Loading...
Carex ornithopoda 'Variegata'

Carex ornithopoda 'Variegata'

Šarena šaš

Opis:

Zimzelena, lisno dekorativna vrsta gustog, okruglastog bokora visine oko 15cm. Listovi su povijeni, jasno zeleni sa belom prugom duž cele sredine liske. Već krajem aprila, pa sve do jula iz bokora izbijaju bledo narandžaste cvasti na uspravnim drškama dugim oko 20cm.

Uslovi gajenja:

Voli sunčana mesta ili polusenku i umereno vlažna do vlažna, propusna, srednje teška zemljišta.

Upotreba:

Sadi se u alpinumima, u kombinaciji sa drvećem i žbunjem kao prednji plan, a lepo izgleda i u žardinjerama.


Cortaderia selloana

Cortaderia selloana

Pampas trava

Opis:

Zimzeleni, gust i kompaktan bokor povijenih listova dostiže visinu do 1m. Iz njega se septembra - oktobra razvijaju cvetne stabljike visine 1,5-2m na čijim vrhovima su biserno bele metličaste cvasti duge i do 50 cm.

Uslovi gajenja:

Pošto je močvarna biljka, zahteva dovoljno vode, ali samo onoliko koliko moze da "potroši". Višak vode izaziva truljenje korena, pa treba izbegavati mesta sa visokim nivoom podzemnih voda. Osetljiva je na niske temperature, pa se krajem jeseni, do aprila busen mora zaštititi. Najbolje uspeva na lakom i propusnom zemljistu, bogatom hranljivim materijama. Voli osunčana i od vetra zaštićena mesta.

Upotreba:

Izuzetno je dekorativna i najčešće se sadi pojedinačno, kako bi se sagledavala sa svih strana.


Festuca glauca

Festuca glauca

Opis:

Zimzelena biljka pravilnog loptastog busena visine oko 20 cm iz kojeg se tokom jula razvijaju klasaste cvasti na tankim drškama dužine oko 40cm. Listovi su tanki, srebrno plave boje koju ne menjaju tokom zime.

Uslovi gajenja:

Uspeva na umereno vlažnom zemljištu, na osunčanim do blago zasenjenim položajima.

Upotreba:

Koristi se za bordure, u perenjacima, alpinumima, ali i kao gust pokrivač tla.


Imperata cylindrica Red Baron

Imperata cylindrica Red Baron

Opis:

Veoma dekorativna zimzelena vrsta visine 30-40cm. Listovi su uspravni, pri osnovi smaragdno zelene boje koja prema vrhu postepeno prelazi u koralno crvenu.

Uslovi gajenja:

Raste na umereno vlažnom zemljištu, na osunčanim mestima. U zaseni će listovi izgubiti crvenu boju.

Upotreba:

Koristi se kao veoma bujan pokrivač tla i brzo se širi. Efektna je u perenjacima u cvetnim kombinacijama, kao bordura pored staza ili u alpinumima.


Miscanthus sinensis

Miscanthus sinensis

Kineska šaš

Opis:

Zimzelena vrsta visine preko 1 m. Listovi su uski, jasno zeleni, u veoma gustom, okruglastom bokoru. Od jula do septembra iz sredine bokora izbijaju krupne krem bele metlice na dugim drškama.

Uslovi gajenja:

Uspeva dobro na umereno do znatno vlažnom zemljištu, na sunčanim mestima ili blagoj zaseni.

Upotreba:

Sadi se često pored vodenih površina, ali i pojedinačno ili u kombinaciji sa različitim cvetnim ili drvenastim vrstama.


Pennisetum alopecuroides

Pennisetum alopecuroides

Petlovo pero

Opis:

Zimzelena vrsta, bokora visine do 1m, jasno zelenih, blago povijenih listova. Tokom avgusta i septembra iz sredine bokora izbijaju klasaste cvasti svetlo smeđe boje na stabljikama visine do 1,5m.

Uslovi gajenja:

Raste na osunčanim do blago zasenjenim mestima, na svakom vlažnom, ali propusnom zemljištu. Zbijena, nepropusna zemljišta sa visokim nivoom podzemne vode ne podnosi. Dobro podnosi sušu.

Upotreba:

Sadi se pojedinačno ili u kombinaciji sa različitim cvetnim ili drvenastim vrstama.