OT Happyday - шаблон joomla Книги

Kaline

katalog

Euonimus sp. - kaline


Gusto razgranat puzeci žbun, sitnih, kožastih listova, guste krošnje. Grane kod osnovne vrste mogu porasti i do 20 m u dužinu, ali kod varijeteta znatno manje, a neki se čak upotrebljavaju i kao pokrivači tla. Nema posebnih zahteva prema uslovima sredine. Sama osnovna vrsta nije naročito impresivna, ali su zato različiti šarenolisni varijeteti nezamenljivi u svakom vrtu. Raste na svakom baštenskom zemljištu. Otporan je na mraz, dim i prašinu. Za razliku od osnovne vrste šarenolisni varijeteti dobro uspevaju samo na osunčanim položajima. U zaseni se boja listova gubi. Dobro podnosi orezuvanje, pa se može oblikovati u manje žbunove (visine i do 50 cm) ili ga možete pustiti da se puže po vertikalnim površinama. Grane se lako zakorenjuju, pa ga možete veoma jednostavno i razmnožiti. Kod sadnje u perenjacima treba paziti da n taj način ne ugrozi manje biljke. Sve ove osobine važe i za varijetete. varijeteti rastu relativno sporo, pa pun porast dostižu za 5-10 godina.

Može se saditi pojedinačno ili u grupi, kao detalj, bordura ili za postizanje kolorita u kombinaciji sa drugim vrstama. Izuzetno dobro uspeva u žardinjerama. Naročito je interesantan za mini vrtove, alpinetume, perenjake i druge male zelene površine. Takođe je veoma zahvalan za obrazovanje gustog pokrivača tla, kao i za vezivanje nasipa i kosina.